Семейство 

Певицата Тони пропищя от комшия: 10 години не мога да се наспя от силна музика, помогнете ми!

Певицата Тони ще съди съсед, който я тормози нощем, като пуска силна музика и тя не може да се наспи. Това продължава вече 10 години и тя се обърна за помощ към приятелите си във Фейсбук.

„В нашия вход на 9ти етаж живее мъж, който консумира големи количества алкохол (и вероятно и други неща). Повече от 10 години негов навик е нощно време да кани приятели и да пускат силна музика. А в случаите, в които музиката не е толкова силна, се чуват басите, защото явно уредбата му е добра. В резултат на това всички ние във входа не можем да спим – включително и 1ви етаж. Има бременни жени, малки деца, които не издържат и си запушват ушите, работещите хора не могат да си починат за следващия ден”.

Тони споделя, че за тези години са събрали две подписки, които са подадени заедно с жалби в полицията, пише „Телеграф”

„Единственият резултат е, че след това той става по-гневен и започва да пуска музика всяка нощ. А и се носят приказки, че той има познат в полицията, което разбира се не можем да докажем. Хората се страхуват от него, защото понякога налита на бой и с приятелите му чупят неща.

Аз лично не съм се наспивала от месеци, поради което едва събирам сили да работя, да не говорим, че от това ми пада и имунната система. Стигнала съм до там, че спя у приятели понякога, за да се наспя поне една нощ.
МОЛЯ ВИ, ако някой може да помогне, пишете ми на лични съобщения. Завеждането на дело срещу него ще бъде дълъг процес и би трябвало да има инстанции, които да могат да го принудят да промени поведението си”.

Приятелка на Тони й извади Чл. 45 от Закона за етажната собственост (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

а) ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и

б) (изм. – ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.

Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

Източник: hotarena.net

Facebook коментари
(Visited 32 times, 1 visits today)

Related posts

Харесайте ни във Facebook